เนื่องด้วยระบบ IRON มีการปรับปรุงระบบ ให้ผู้ใช้งานทุกท่านเข้าใช้งานครั้งแรกด้วย
    username: username เดิมที่ใช้งาน
    password: iron123456
และเปลี่ยน password ก่อนเข้าใช้งาน
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
  
Register  forget password